Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss

Senaste nytt

Nya Listan i Vellinge bjuder in öppet årsmöte

Publicerad 8 maj 2017 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

Vamt välkommen tisdagen den 23 maj, kl. 18, Flommens Golfklubb, Falsterbo Agenda 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 4. Fastställande av föredragningslista 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen 6. Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning 7. Revisionsberättelse 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut om deltagande i kommunvalet 2018 10. Fastställande av (…)

Läs artikeln i sin helhet

NYA LISTANS PARTIPROGRAM

Publicerad 19 maj 2016 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

”Vellinge kommun ska genom förbättrad närdemokrati bli en bättre kommun att bo, leva och verka i – för alla!” Vår politik Nya Listan har en övertygelse om att alla människor vill bestämma över sitt eget liv, leva i ett demokratiskt samhälle och ha medinflytande i politiken. Vi ser som vår uppgift att driva en politik som tillvaratar kommuninvånarnas intressen genom att aktivt engagera oss i och driva frågor som leder (…)

Läs artikeln i sin helhet

Mons Krabbe lämnar Nya Listan

Publicerad 9 maj 2016 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

Mons Krabbe har blivit invald som suppleant i det nybildade partiet Borgerlig Framtids styrelse. Att representera Nya Listan i Vellinge och vara engagerad i Borgerlig Framtids styrelse är svårt, då de båda partiernas politik skiljer sig åt i väsentliga frågor. Mons lämnar därför Nya Listan. Mons har valt att tillsvidare behålla sin plats i Kommunfullmäktige (andra ersättare), där han nu inte längre representerar Nya Listan i Vellinge. För vidare information, (…)

Läs artikeln i sin helhet

Öppet årsmöte och föreningsstämma

Publicerad 7 maj 2016 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

Vamt välkommen onsdagen den 18 maj, kl. 18 till Flommens Golfklubb, i Falsterbo Agenda 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 4. Fastställande av föredragningslista 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen 6. Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning 7. Beslut om stadgeändringar – I punkt 3 föreslås en ny punkt 15, som anger att (…)

Läs artikeln i sin helhet

Skanör Falsterbo Classic Car Show

Publicerad 27 mars 2015 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

När Nya Listan stödde förslaget att utvidga Skanör Falsterbo Classic Car Show med ett s k race från 2016 bifogade vi en protokollsanteckning till beslutet i Kommunstyrelsen: Nya Listan är positiv till att att stödja fortsatt planering för en utvidgning av Skanör Falsterbo Gran Turismo Show år 2016. Vi kräver dock för ett slutligt godkännande och stöd att en särskild säkerhetsplan tas fram av arrangörerna för att garantera säkerheten för personer (…)

Läs artikeln i sin helhet

Öppet Årsmöte

Publicerad 9 mars 2015 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

Vi träffas onsdagen den 25 mars, kl. 18, Hotell Spelabäcken, Mellangatan 58, Skanör Agenda Årsmötet öppnas Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet Fråga om mötet behörigen utlysts Fastställande av föredragningslista Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning Revisionsberättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen Val av ordförande, övriga ordinarie ledamöter och (…)

Läs artikeln i sin helhet

Folkpartiet har sålt ut sin heder

Publicerad 15 december 2014 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

Folkpartiet i Vellinge försöker bygga upp dimridåer kring sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Man har aktivt gått in i ett samarbete med Sverigedemokraterna för att den vägen roffa åt sig så många arvoden som möjligt på övriga oppositionspartiers bekostnad. Det är de andre vice ordförandeposterna det handlar om. De har ingen politisk betydelse utan är en märklig och förlegad konstruktion för att ge oppositionen lite kompensation för de 80 procent av (…)

Läs artikeln i sin helhet

Anförande vid budgetdebatten i KF den 26 november

Publicerad 14 december 2014 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

Vår budget utgår från oförändrad skatt för år 2015.  För att finansiera våra förslag vill vi genomföra en produktivitetshöjning och ta bort en del direkt slöseri i den moderata budgeten. Förutom att banta administrationen med 1 Mkr vill vi till exempel ta bort arbetsutskotten, då deras verksamhet innebär en hel del dubbelarbete. Vi vill också ta bort produktionsutskottet. I gengäld vill vi inrätta en särskild Miljönämnd, då miljöfrågorna inte bara handlar (…)

Läs artikeln i sin helhet

Varför har Nya Listan valteknisk samverkan med MP och S?

Publicerad 13 december 2014 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

Anledningen till att vi har ingått en valteknisk samverkan med Miljöpartiet och Socialdemokraterna är att Nya Listan tjänar på detta samarbete. Vårt parti får representation i samtliga nämnder i kommunen. Vi hjälper också demokratin lite på vägen genom att det blir en rättvisare fördelning av platserna i nämnder och styrelser. Vi binder över huvud taget inte upp oss för ett politiskt samarbete med S och MP. Valteknisk samverkan är en (…)

Läs artikeln i sin helhet

Vi bjuder in FP till rättvis fördelning

Publicerad 15 november 2014 av Nya Listan i Vellinge
Kategori:Blandat

Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har vi erbjudit Folkpartiet att dela på fem andre vice ordförandeposter. Det avser dels Kommunstyrelsen och dels fyra nämnder. Det är poster som ska tillfalla oppositionen och Moderaterna kommer vid omröstningen att lägga ner sina röster. Erbjudandet innebär att Folkpartiet kan välja mellan att antingen ta de fyra andre vice ordförandeposterna i Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Nämnden för Gemensam Medborgarservice och Miljö- och Byggnadsnämnden eller att ta (…)

Läs artikeln i sin helhet