Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Blandat » Anförande vid budgetdebatten i KF den 26 november

Blandat

Kategori:Blandat

Anförande vid budgetdebatten i KF den 26 november

Vår budget utgår från oförändrad skatt för år 2015.  För att finansiera våra förslag vill vi genomföra en produktivitetshöjning och ta bort en del direkt slöseri i den moderata budgeten.

Förutom att banta administrationen med 1 Mkr vill vi till exempel ta bort arbetsutskotten, då deras verksamhet innebär en hel del dubbelarbete. Vi vill också ta bort produktionsutskottet.

I gengäld vill vi inrätta en särskild Miljönämnd, då miljöfrågorna inte bara handlar om byggfrågor.

Vi har sett exempel på hur miljöfrågorna har fått stå tillbaka för byggfrågorna i nämnden. Vi anser att miljöfrågorna är inte bara förknippade med byggnation utan bör löpa som en röd tråd genom hela kommunen.

Dessa våra argument för detta är lustigt nog samma som Moderaterna och Folkpartiet använder som skäl för att bibehålla tingens ordning. Skillnaden är att argumenten logiskt sett borde ha fått dem att gå på vår linje. Erfarenheten av styvmoderlig behandling av miljöfrågor i nämnden är ett annat viktigt skäl.

Vi kräver ytterligare sänkt avfallstaxa och vi har i andra sammanhang utförligt motiverat att detta är möjligt och t o m nödvändigt för att följa lagen. Moderaterna tar ut en för hög taxa. Sänkningen bör enligt våra uträkningar bli närmare 700 kr om året för ett genomsnittshushåll. En bra uppmuntran till alla invånare som bidragit till denna sänkning med en effektiv sopsortering.

Vår största satsning vill vi göra på skolan. Vårt mål är att Vellinge kommun ska kunna erbjuda Sveriges bästa skola.

 • Vi bedömer att lärarlönerna behöver höjas för att förbättra rekryteringsmöjligheterna.
 • Vi vill förstärka ledarskapet i skolorna.
 • Alla skolrestauranger ska vara KRAV-certifierade.
 • Vi vill förbättra flera skolors utemiljöer.
 • Vi vill förstärka skolhälsovården.
 • Vi vill också lägga resurser på marknadsföring av de kommunala skolorna och med det lyfta fram fördelarna med de kommunala skolorna. Dessutom konkurrerar Sundsgymnasiet med skolor utanför kommunen.
 • Vi vill utöka stödet för de elever som är i behov av särskilt stöd, så att kommunens skolor uppfyller skollagens krav.
 • Vi vill öka tryggheten genom ökat samarbete mellan socialtjänst, polis, skola och kommunen inte minst för att förebygga drogmissbruk.
 • Vi vill utreda möjligheterna till ytterligare satsningar på idrotts- och fritidsanläggningar. Även detta ger tryggare ungdomar och vi får en attraktivare kommun för barnfamiljer att flytta till.

Nya Listan är fortfarande den enda partiet i Vellinge med ett eget Näringslivsprogram i kommunen. Centrumutveckling är en del i detta program.

 1. Vi vill satsa aktivt på att få företag att flytta hit. Till exempel; varför köra till Malmö när man kan ha kontor i Vellinge?
 2. Vi vill lyfta fram det viktiga lantbruket och redovisar en rad möjligheter på detta område.
 3. I Skanörs hamn vill vi få igång en ny satsning på Badhytten,
 4. Vi stöder planerna på Kallbadhuset och en uppfräschning av hamnen. Vårt mål är en levande hamn för invånare, båtfolk och turister.
 5. Vi vill locka företag att etablera sig i hela kommunen men främst i Vellinge tätort. Det skulle vitalisera centrum och skapa ytterligare underlag för affärer och restauranger.
 6. Vi vill renodla och förstärka marknadsföringen av kommunen kring de frågor där vi sticker ut och kan erbjuda något unikt som vår miljö, ett mecka för hästfolk och fågelintresserade, fem fantastiska golfbanor och slutligen sol vind och vatten att uppleva på fantastiska stränder. I stället för att lägga alla pengar på löner och arvoden vill vi använda resurserna till en aktiv marknadsföring av kommunen.
 7. Vi stöder satsningen på ett Naturum på Strandbaden. Men det går inte motivera hela Strandbaden med en Naturrum. Målet måste vara att få en verksamhet på Strandbaden som är ändamålsenlig och som i det långa loppet går ihop. Därför har vi föreslagit att en utredning görs kring möjligheterna att skapa ett hotell i anslutning till Strandbaden. Naturligtvis då inte i kommunens regi. En idé skulle vara att erbjuda de som vill bygga på den naturkänsliga Strandhotellstomten i Falsterbo att i stället bygga hotell vid Strandbaden.

Kommunen bör ta över aktuella delar av Falsterbokanalen! Målet ska vara att skapa en bra miljö för

 • våra invånare
 • båtfolket inklusive t ex sjöräddning och scouter
 • turism

Vi anser övergripande att vi bör undvika både vård och skolföretag som sätter i system att inte betala skatt i Sverige. Det är stötande med företag som lever på skattepengar och som samtidigt sätter en ära i att inte själva betala skatt i Sverige.

Vi har länge krävt att kommunen ska se över mål och strategier för våra bolag och för vårt fastighetsägande. Varför har vi två fastighetsbolag, medan en stor del av kommunens fastigheter ägs direkt av kommunen? Kan vi lägga ut mer på entreprenad till privata företag, som till exempel funktionen som husvärdar etc. Behöver vi Vexab, när man inte aktivt använder bolaget för centrumutveckling?

Är det kanske bättre att sälja Vexab för att få resurser till nödvändiga investeringar i Falsterbokanalen?

Vi vill också öka takten att bygga fler äldreboenden, då bristen på platser är akut. Ett område, inom vilket vi kunde ha varit bättre.

Vi vill öka takten på hyresbostadsbyggandet.  En bostadskö på 3 500 personer talar sitt tydliga språk! Processen att få fram fler lägenheter är för trög – delvis beror det på staten men även här i kommunen tar det för lång tid att komma till skott.

Ja mina damer och herrar det krävs krafttag, omtag och nytänkande inom många områden i denna kommun. Vår budget ska ses som en startsignal för detta förnyelsearbete!

Jag yrkar bifall till Nya Listans budgetförslag.
Rolf Erichs
Gruppledare

Publicerad 14 december 2014 av Nya Listan i Vellinge

Kommentera gärna