Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Artiklar i kategorin 'Motioner'

Blogg » Motioner »

Livräddarna behöver bli fler

2014-08-10 Höllviken
Motion: Hjälp Falsterbonäsets Livräddare så att de kan bli fler
Vi är många som vill att bevakning skall ske också i övriga kommundelar
( inte bara i Skanör) med tanke på hur pass välbesökta våra övriga stränder är.
Säkerheten är eftersatt på stränderna.
Det skulle innebära en i sammanhanget och för möjligheterna att rädda liv låg
kostnad att utöka med fler livräddare. Det är också ett viktigt och utvecklande
sommarjobb för våra ungdomar.
Livräddarna gör ett mycket bra arbete på Skanörs Havsbad vilket uppskattas av alla
som besöker denna strand. Livräddarna är en kvalitetsstämpel och visar både
kommuninvånare och besökare att Vellinge kommun står för omtanke.
Nya Listan lade redan 2011-05-18 en motion om att Livräddarna skulle få mer pengar
för att kunna expandera genom att få behålla 100 % av parkeringsintäkterna.
Motionen avslogs.
Livräddarna fick däremot en garanterad summa på 150 000 kr men denna summa
täcker inte kostnaderna för en expansion med bevakning av samtliga välbesökta
stränder i kommunen.
Ett sätt att finansiera kostnaderna för en tätare livräddarebevakning, kan vara att höja
de relativt låga parkeringsavgifterna.
Våra stränder (3 st. har Blå Flagg) har ett högt turistvärde och med livräddarna på
plats så blir det ännu högre säkerhet och kvalitet.
Många andra kommuner satsar på förebyggande åtgärder
– det borde även Vellinge kommun göra.
Nya Listan i Vellinge yrkar att:
En utredning påbörjas för att undersöka de möjligheter kommunen har att
understödja Falsterbonäsets Livräddare genom samarbete och ekonomiskt utökat
stöd, så att dessa kan etablera sig också i Falsterbo, Ljunghusen och
Kämpinge (Höllviken). Önskvärt är att detta är klart till sommaren 2015.
Nya Listan i Vellinge
Kommunfullmäktigeledamöterna
Rickard Omfors
Anina Söderlund

Se vår motion från 2011-05-18

Publicerad 14 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Förbättra strandskötseln

2014-08-10 Höllviken
Motion: Förbättra strandskötseln
Vellinge kommuns stränder tillhör Sveriges finaste (målet är att ha Sveriges bästa
stränder) och är berömda långt utanför landets gränser. Tre av stränderna har fått
den attraktiva utmärkelsen Blå Flagg för sin vattenkvalitet, säkerhet, service och
miljöinformation, en utmärkelse som måste sökas på nytt varje år.
Trots strändernas popularitet och betydelsen dessa har för kommunen som
boendekommun och besöksmål, har inte strandskötseln fungerat fullt under
sommaren.
I Höllviken har det varit mycket sopor på Kämpingestranden.
Soptunnorna har varit överfulla.
Med bättre renhållning blir stränderna ännu attraktivare för boende och besökare och
möjligheten att bibehålla den viktiga Blå Flagg-utmärkelsen ökar.
Många andra kommuner satsar på förebyggande miljöåtgärder – det borde även
Vellinge kommun göra.
Nya Listan i Vellinge yrkar att:
En utredning påbörjas för att undersöka de möjligheter kommunen har att förbättra
strandskötseln på Kämpingestranden.
Eventuella förslag till åtgärder som presenteras i utredningen, bör prövas också i
övriga kommundelar för att uppnå bättre strandskötsel i hela kommunen.
Önskvärt är att detta är klart till sommaren 2015.

Nya Listan i Vellinge
Kommunfullmäktigeledamot
Rickard Omfors

Publicerad 14 augusti 2014 av Nya Listan i Vellinge

Shuttlebussar

Motion om att utreda möjligheterna att införa fossilfridrivna shuttlebussar för boende och turister.

Vellinge kommun är till ytan stor, varav kollektivtrafiken servar en bråkdel.

Biltrafiken både till och inom kommunen är omfattande.

Under, inte minst sommarmånaderna, har vi en ohållbar trafiksituation till/från/på Näset.

Enligt undersökningar, använder privatpersoner i Vellinge kommun oftast bilen för både korta och långa resor.

Avstånden är många gånger stora från regiontrafikens busshållplatser till kommunens ”attraktioner”, i huvudsak stränderna, men också till butiker,

servicenäringar och annat, från flertalet bostadsområden i kommunen.

Nya Listan yrkar att kommunen utreder möjligheterna att införa fossilfridrivna shuttlebussar , vilket skulle kunna innebära att den enskilda biltrafiken till och från samt inom kommunen minskade, och att infrastrukturen avseende tillgången till fossilfria bränslen ( t.ex. tankstationer för biogas/ biodiesel och/eller elladdningsstationer) utvecklades.

Anina Söderlund

Rolf Erichs

Rickard Omfors

Jessica von Platen

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 19 juni 2014 av Nya Listan i Vellinge

Cykeluthyrning

Motion om att utreda möjligheterna att införa cykeluthyrning för

boende och turister.

Vellinge kommun är till ytan stor, varav kollektivtrafiken servar en bråkdel .

Biltrafiken både till och inom kommunen är omfattande.

Under, inte minst sommarmånaderna, har vi en ohållbar trafiksituation till/från/på

Näset.

Enligt undersökningar, använder privatpersoner i Vellinge kommun oftast bilen för både

korta och långa resor.

Avstånden är många gånger stora från regiontrafikens busshållplatser till

kommunens ”attraktioner”, i huvudsak stränderna,, men också till butiker,

servicenäringar och annat från många bostadsområden i kommunen.

I Köpenhamn och numera också i Lund, har man infört cykeluthyrning vid ett

flertal ”nyckellokalisationer” i syfte att minska biltrafiken .

Nya Listan yrkar att kommunen utreder möjligheterna att införa cykeluthyrning , enligt

exempelvis Köpenhamns eller Lunds modell. Viktigt är dock att detta sker i samarbete

med de aktörer som finns i kommunen och som redan idag hyr ut cyklar.

Anina Söderlund

Rolf Erichs

Rickard Omfors

Jessica von Platen

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 19 juni 2014 av Nya Listan i Vellinge