Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Blandat » Nya Listan i Vellinge bjuder in öppet årsmöte

Blandat

Kategori:Blandat

Nya Listan i Vellinge bjuder in öppet årsmöte

Vamt välkommen tisdagen den 23 maj, kl. 18, Flommens Golfklubb, Falsterbo

Agenda
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen
6. Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om deltagande i kommunvalet 2018
10. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
11. Val av ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. En av de ordinarie ledamöterna ska vara fullmäktigeledamot.
12. Val av en revisor och en ersättare för denne
13. Val av valberedning inför nästa årsmöte
14. Övriga eventuellt förekommande val
15. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla
16. Eventuellt beslut om revidering av Uppförandekoden
17. Nominering av ny ledamot till det Etiska Rådet
18. Motioner och förslag från styrelsen och medlemmarna
19. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
20. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla
21. Årsmötet avslutas

Frågor (enligt punkt 19) skall skickas till styrelsen via mejl senast den 16 maj till: info@nyalistanivellinge.se. Skriv gärna ’Föreningsstämma – punkten 19” i ämnesraden.

Styrelsen
Lennart Bengtsson, Caroline B. Le Bongoat, Peter Jonsson, Douglas Krook och Maria Lomholt

Publicerad 8 maj 2017 av Nya Listan i Vellinge

Kommentera gärna