Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Blandat » Öppet Årsmöte

Blandat

Kategori:Blandat

Öppet Årsmöte

Vi träffas onsdagen den 25 mars, kl. 18, Hotell Spelabäcken, Mellangatan 58, Skanör

Agenda

  1. Årsmötet öppnas
  2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet
  3. Fråga om mötet behörigen utlysts
  4. Fastställande av föredragningslista
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella rapporter från styrelsen
  6. Fastställande av det gångna årets balans- och resultaträkning
  7. Revisionsberättelse
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
  10. Val av ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. En ordinarie ledamot ska vara fullmäktigeledamot.
  11. Val av en revisor och en ersättare för denne
  12. Val av valberedning
  13. Övriga eventuellt förekommande val
  14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla
  15. Motioner och förslag från styrelsen och medlemmarna
  16. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
  17. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla
  18. Årsmötet avslutas

 

Frågor (enligt punkt 17) skall skickas till styrelsen via mejl senast den 18 mars till: info@nyalistanivellinge.se . Skriv gärna ’Föreningsstämma – punkten 17” i ämnesraden.

Vi påminner om att medlemsavgift för 2015 behöver vara inbetald i god tid innan föreningsstämman för att du som medlem skall ha rösträtt.

Skicka gärna inbjudan vidare till familj och vänner. Meddela gärna om du/ni kommer till info@nyalistanivellinge.se (helst inte senare än den 22:e mars).

Varmt välkommen!
Styrelsen
Lennart Bengtsson
Peter Jonsson
Douglas Krook
Maria Lomholt
Fredrik Ramel
Sophie Slettengren
Anina Söderlund

Publicerad 9 mars 2015 av Nya Listan i Vellinge

Kommentera gärna