Hem: Nya listan i Vellinge

Valet 2014 Våra mål Detta är gjort Bli en av oss
Hem » Blogg » Blandat » Varför har Nya Listan valteknisk samverkan med MP och S?

Blandat

Kategori:Blandat

Varför har Nya Listan valteknisk samverkan med MP och S?

Anledningen till att vi har ingått en valteknisk samverkan med Miljöpartiet och Socialdemokraterna är att Nya Listan tjänar på detta samarbete. Vårt parti får representation i samtliga nämnder i kommunen.

Vi hjälper också demokratin lite på vägen genom att det blir en rättvisare fördelning av platserna i nämnder och styrelser. Vi binder över huvud taget inte upp oss för ett politiskt samarbete med S och MP.

Valteknisk samverkan är en möjlighet som lagstiftarna har gett partier i landets kommuner för att balansera orättvisor som kan komma att uppstå i valresultatet.

Som de flesta vet har Vellinge kommun en mycket orättvis valkretsindelning, som gynnar de största partierna och som på olika sätt missgynnar och slår hårt mot andra partier. Våra väljare vill att vårt parti ska ha så goda förutsättningar som möjligt att verka i kommunen och representera väljarna i de frågor, som vi har gått till val på.

Tack vare en valteknisk samverkan med S och MP får Nya Listan egen representation i Kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Utan valteknisk samverkan hade vi bara funnits i Kommunstyrelsen, trots att vi fick fler väljare i år än vid förra valet. Vår valtekniska samverkan är avslutad, när valen till nämnder och styrelser är klara i kommunfullmäktige den 10 december i år.

De som hårdast kritiserat oss för denna samverkan är Moderaterna och Folkpartiet. Efter en viss tillnyktring väljer Moderaterna och Folkpartiet ironiskt nog själva att inleda en valteknisk samverkan. Moderaterna inledde därmed ett samarbete med det parti, som mer än något annat parti i valrörelsens slutskede ibland med lånta fjädrar, ibland dessutom inte särskilt väl underbyggt och rättvist, kritiserade dem.

Deras valtekniska samverkan kan vi inte ha synpunkter på. Vi talar om vår valtekniska samverkan som att ge demokratin en liten hjälp på vägen. Folkpartiet kallar sitt samarbete med Moderaterna för återställaren. Vi har alla våra associationer.

I vår överenskommelse med Miljöpartiet och Socialdemokraterna ligger ingen politisk samverkan. Den är däremot en effektiv möjlighet att undvika att Moderaternas valresultat på 48 procent, som gav 51 procent av fullmäktigemandaten inte dessutom skulle ge Moderaterna mer än 60 procent av nämndplatserna. För så slår det!

Nya Listan i Vellinge är ett liberalt parti. Vi stöder Moderaternas ambition att hålla en oförändrad skatt till skillnad från Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som vill höja skatten. Vi kritiserar Moderaterna för att allt för mycket gynna sig själva med höga arvoden. Vi kritiserar Moderaterna för att man har svårt att hålla i pengarna, vilket i det långa loppet kan utgöra ett hot mot oförändrad skatt. Inom miljöområdet, som inte är Moderaternas bästa gren, är vi mycket kritiska.

Vi angriper dessutom Moderaterna för att dom efter ett allt för långt maktinnehav har blivit politiskt arroganta och tar gärna demokratiska genvägar. De förstår inte vad vi talar om, när vi hävdar att ett samhälle måste bygga på rättvisa. Samtidigt har vi förhoppningar om att när en ny generation Moderater tar vid, då ska vi se förbättringar på dessa områden.

Tyvärr har dessa förhoppningar ännu så länge kommit på skam!
Rolf Erichs Gruppledare Nya Listan

Publicerad 13 december 2014 av Nya Listan i Vellinge

Kommentera gärna